Uitgiftelocatie


Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij gebruik mogen maken van een beheerdersruimte van de Alliantie. Deze beheerdersruimte bevindt zich op de Begane Grond van de flat op de kruising van de Liendertseweg / Zangvogelweg in de wijk Liendert.

Voor een kleine impressie bekijkt u de volgende foto's.


Foto-impressie uitgiftelocatie

Ontmoetingsruimte

Opslag droog voer

Opslag nat voer