ONS STEUNEN

Wij zijn als stichting volledig afhankelijk van de hulp van anderen. Zonder de hulp van anderen hebben wij geen bestaansrecht.

U kunt ons op meerdere manieren ondersteunen.


FINANCIEEL

Met financiële bijdragen schaffen wij o.a. speciaal- en dieetvoer aan welke wij niet gesponsord krijgen, maar welke wel noodzakelijk zijn voor cliënten.

 

U kunt uw financiële donatie overmaken op:

NL97INGB0006878387

t.n.v. Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o.

 

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben tevens een ANBI-status.


ANBI-STATUS

Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s hebben een maatschappelijke functie. Vandaar dat voor ANBI’s diverse fiscale voordelen gelden.

 

De ANBI-status heeft tot gevolg dat wij geen belasting hoeven te betalen over donaties. Het geld dat u schenkt, kunnen wij dus volledig gebruiken voor ons werk. Andersom kan de ANBI-status ook voordelen opleveren voor u als donateur.

VOER DONEREN

Naast een financiële donatie bestaat er ook de mogelijkheid om voer te doneren. Voor de verstrekking van voer zijn wij volledig afhankelijk van donaties.

Wij hebben meerdere inzamelpunten waar u op afspraak uw donatie kunt brengen. Kijkt u in de lijst en neem contact met ons op voor de contactgegevens.


U kunt uw donatie, tijdens openingstijden, brengen bij:

 

DIERENWINKEL ALLERLEI
Isseltseveld 46-A
3812 LH Amersfoort

Openingstijden
Donderdag 19.00u - 21.00u
Vrijdag 16.00u - 18.00u
Zaterdag 10.00u - 13.00u

INZAMELPUNTEN AMERSFOORT

 

VATHORST
Sparrenboomseberg
Balatonmeer

SCHOTHORST

Sara Burgerhartsingel

 

ZIELHORST
K.P.C. de Bazelstraat

 

HOOGLAND

Zadelmakerstraat

 

INZAMELPUNTEN LEUSDEN

Brasem

 

INZAMELPUNTEN BAARN

Professor Fockema Andreaelaan

 

INZAMELPUNTEN NIJKERK

Kombuis 15*

 

* Op de Kombuis 15 in Nijkerk staat een donatieton (wit met rode deksel)  in de voortuin. Hier kunt u 24/7 kleine donaties in deponeren. 


Bestelt u weleens bij ZooPlus? Binnenkort komt hier een link. Bestelt u via deze link, dan ontvangen wij daarvoor een vergoeding.