Voorwaarden

 

 1. Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de levering van pakketten stil te leggen.
 2. U komt in aanmerking voor een pakket voor uw huisdieren als u per week niet meer dan 42 euro overhoudt om van te leven. Dit is uw inkomen minus uw vaste lasten. De 42 euro geldt voor een 1-persoonshuishouden, voor een 2-persoonshuishouden mag u 58 euro per week overhouden. Voor ieder thuiswonend kind mag u daar 16 euro bij tellen. Als u klant bent bij Voedselbank Amersfoort kunt u zich via onze website aanmelden, u hoeft niet op een intake gesprek te komen. Als u geen klant bent bij Voedselbank Amersfoort dan moet u een afspraak maken voor een intakegesprek.
 3. U dient wijzigingen in uw situatie direct aan ons door te geven. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw recht op een pakket. Denk hierbij aan verandering van gezinssamenstelling, verandering van inkomen, overlijden huisdier etc.
 4. Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. geeft per huishouden een pakket uit voor maximaal 3 huisdieren. Bij aanschaf van nieuwe huisdieren vervalt het recht op een pakket. Dit geldt ook voor het fokken van een nestje pups, kittens, of konijnen. Bij overtreding van deze regel krijgt u 6 maanden geen pakket. Daarna kunt u zich opnieuw aanmelden.
 5. U dient uw pakket zelf op te halen bij ons uitgiftepunt op de Liendertseweg, voor de cliënten uit Amersfoort. Cliënten uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken kunnen hun pakket (in overleg) in Vathorst ophalen. U dient zelf een tas mee te nemen. U krijgt slechts 1 pakket per maand, welke u op kunt halen op vrijdagmiddag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. De datums kunt u hieronder op de pagina vinden. Wij verwachten dat u het meldt als u niet kunt komen. In overleg is het mogelijk om uw pakket (eenmalig) door iemand anders op te laten halen.
 6. Na 6 maanden krijgt u een verzoek om langs te komen voor een her-intake. U dient hieraan gehoor te geven. Als u van ons een oproep krijgt om op gesprek te komen dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk te reageren. U mag een afspraak maximaal 1 keer verzetten, alleen met een geldige reden. Als u een 2e keer afzegt dan vervalt uw recht op een pakket voor de eerstvolgende uitgiftedag.
 7. Als u 2 keer uw pakket niet op komt halen, zonder berichtgeving, dan wordt de verstrekking van pakketten per direct gestopt. U dient dan zelf zorg te dragen voor een nieuwe inschrijving. Dit kan echter pas na 3 maanden, en alleen met opgaaf van een goede reden.
 8. Wij zijn afhankelijk van donateurs en sponsoren. Het pakket bevat niet voldoende voer om uw huisdier een maand volledig van te laten eten, maar het is een steuntje in de rug. Hou er rekening mee dat het pakket niet heel groot zal zijn, en ga na of het de moeite waard is om brandstofkosten / buskaartjes te betalen die waarschijnlijk net zo duur zijn als een zakje voer voor uw huisdier. Indien u op de fiets komt is dat natuurlijk niet van toepassing.
 9. Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort e.o. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door ons geleverde producten.
 10. Indien u een voedselpakket voor uw huisdier(en) ontvangt van een andere organisatie, dan heeft u bij ons geen recht op een pakket.
 11. Houd u aan de huisregels van het pand waar wij werken. Let ook goed op waar u wel en niet mag parkeren.


Datums afhalen pakket:

Datums afhalen pakket:

Vrijdag 3 januari 2020
Vrijdag 7 februari 2020
Vrijdag 6 maart 2020
Vrijdag 3 april 2020
Vrijdag 1 mei 2020
Vrijdag 5 juni 2020
Vrijdag 3 juli 2020
GEEN UITGIFTE in augustus 2020
Vrijdag 4 september 2020
Vrijdag 2 oktober 2020
Vrijdag 6 november 2020
Vrijdag 4 december 2020